Ostatné nastavenia vzhľadu

Doplnkové nastavenia vzhľadu nájdete v umiestení Vzhľad a Obsah → Editor → Ďalšie nastavenia (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Favicona

V tomto umiestnení môžete nahrať faviconu, ktorá sa bude zobrazovať na záložke v prehliadači. Podrobnejšie informácie o možnostiach jej nastavenia nájdete v článku Favicona.

"Breadcrumbs" navigácia

"Bredcrumbs" navigácia sa väčšinou zobrazuje návštevníkom pod horným menu e-shopu. Tu môžete zvoliť, či sa bude úvodná stránka zobrazovať ikonou alebo textovo.

Carousel

Carousel je veľký banner (slider) na titulnej strane. V ňom je možné zobraziť striedavo viac snímok naraz. Jeho hlavné nastavenie a možnosť nahrania obrázku nájdete v umiestnení Vzhľad a Obsah → Bannery na záložke Carousel.

Tu len nastavujete, akú dlhú dobu sa bude každý snímok zobrazovať. Údaj je uvedený v milisekundách, napr. snímka, ktorá sa má zobrazovať 10 sekúnd odpovedá 10 000 milisekundám.

Informačný prúžok

Informačný prúžok slúži k zobrazeniu dôležitých informácií zákazníkom. Obvykle sa používa pre informácie technického charakteru.

Chovanie informačného prúžku je naviazané na súbory cookies. Pokiaľ návštevník vášho e-shopu zavrie prúžok s oznámením, záznam o zatvorení sa uloží do cookies. Platnosť cookies Shoptetu je jeden rok.

Pokiaľ chcete zobrazovať nejaké informácie zákazníkom po vstupe na stránku, napríklad pre účely marketingu, odporúčame využiť upozornenie pre nových návštevníkov. V tomto type upozornenia je možné odkaz plnohodnotne formátovať a taktiež nastaviť po akej dobe sa má zákazníkom zobraziť znovu. Nie je tak potrebné spoliehať sa na nastavenia cookies.

Upozornenie v košíku

Obsah, ktorý tu vložíte, sa zobrazí v druhom kroku košíku - teda u výberu dopravy a platby. Môžete ho využiť na akékoľvek upozornenie (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Pretože sa jedná o editovateľné pole nášho WYSIWYG editora, nemusíte vkladať iba text. Je možné nahrať do tohto oznámenia aj obrázky a obsah formátovať pokročilejším spôsobom, než je tomu napríklad u informačného prúžku. Cez voľbu Nástroje → Zdrojový kód môžete taktiež vložiť HTML kód.

Stránka 404

Stránka 404, alebo chybová stránka, je neodmysliteľnou súčasťou e-shopu. I keď nechcete, aby sa na ňu zákazník dostal, môže sa to stať. Napríklad pokiaľ zákazník zadá URL niektorej vašej kategórie alebo produktu nesprávne.

V tomto umiestení môžete vďaka WYSIWYG editoru vzhľad stránky 404 upraviť. Pokiaľ necháte pole editoru bez úprav, použije sa predvolené nastavenie stránky 404 tak, ako ho používa Shoptet (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Akonáhle do editoru niečo napíšete, potom sa stránka bude zobrazovať podľa vašich úprav.

Do WYSIWYG editoru môžete vložiť HTML kód cez voľbu Nástroje → Zdrojový kód. To vám dáva možnosť vložiť nielen text, obrázky a odkazy, ale vaše oznámenie môžete taktiež lepšie prispôsobiť pomocou kaskádových štýlov a scriptov, aby bolo pre zákazníkov vizuálne pútavé a zrozumiteľné. Pomocou správne umiestnených odkazov môžete preniesť pozornosť zákazníka späť na vaše produkty.

Na stránku 404 nemusíte vkladať produkty len ako statické obrázky s hypertextovým odkazom. S prepracovanejším zobrazením vám môže pomôcť váš kóder alebo napríklad niekto z našich preverených špecialistov.