Naskladnenie

Čo je naskladnenie?

Funkcia naskladnenia, ktorá je súčasťou Skladového hospodárstva, uľahčuje príjem nových skladových zásob. Táto funkcia vám ušetrí veľké množstvo času obzvlášť v kombinácii s použitím čítačky. Mimo iného máte okamžite prehľad, ktoré objednávky vyžadujú novo naskladnený tovar, čo výrazne urýchli ich kompletizáciu.

Určite oceníte:

  • možnosť práce s čítačkou
  • jednoduchý prekllik do detailu objednávky
  • prehľad o počte chýbajúcich produktov
  • rýchlejšiu kompletizáciu objednávky hneď po naskladnení

Pre využitie týchto funkcií je potrebné mať aktívny doplnok Skladové hospodárstvo. S výberom doplnku vám radi poradíme na info@shoptet.sk.

Ako naskladnenie vykonám?

Naskladnenie prebieha iba na sklad e-shopu, ktorý je nastavený ako predvolený. Pred tým, ako začnete s naskladňovaním, uistite sa, že požadovaný sklad máte v Nastavenia → Produkty → Sklady označený ako Predvolený.

Naskladnenie nájdete v umiestnení Produkty → Sklad. V hornej lište s nástrojmi kliknite na tlačidlo Naskladnenie.

Naskladnenie môžete vykonávať viacerými spôsobmi. Tým najjednoduchším je použiť čítačku EAN kódu. Druhým spôsobom je potom zadať do políčka názov produktu, kód produktu alebo výrobcu (značky) ručne. Pri ručnom zadávaní, akonáhle začnete písať, tak vám hľadanie napovie konkrétny produkt. Stačí na produkt nabehnúť myšou a kliknúť na tlačidlo Pridať.

V prípade naskladnenia pomocou čítačky stačí iba načítať EAN kód. Čítačku stačí iba nainštalovať na váš počítač. S e-shopom nie je treba vykonávať žiadne prepojenie, e-shop nainštalovanú čítačku sám rozpozná.

S čítačkou nie je nutné upravovať počet kusov ručne, stačí iba produkt načítať viackrát. Každé načítanie prihodí práve jeden kus.

Existuje niekoľko druhov čítačiek s rôznym pripojením k počítaču, napríklad káblové, bluetooth či rádiové. Vzhľadom k rýchlosti pripojenia odporúčame používať rádiové. Káblové sú obmedzené dosahom, u bluetooth čítačiek môže byť dlhšia doba prebudenia po prechode z režimu spánku.

Po načítaní EAN kódu alebo po stlačení tlačidla Pridať sa vám zobrazí naskladňovaný produkt takto (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Nad riadkom pre zadanie názvu produktu alebo kódu vidíte políčko Číslo dokladu. Do tohto políčka môžete zadať číslo dokladu s produktmi od dodávateľa. Tento údaj sa zapíše do skladovej karty produktu. To vám pomôže mať prehľad nad tým, kedy a koľko ste oproti danému dokladu naskladnili produktov. 

Pri produkte, okrem názvu a obrázku, vidíte Nákupnú cenu vrátane daňovej sadzby podľa toho, ako máte daň u konkrétneho produktu nastavenú.

V políčku Pozícia v sklade máte uvedené, kde v sklade sa tovar nachádza. Viac informácií o pozícii nájdete v článku Skladové hospodárstvo.

V políčku Množstvo zadávate počet naskladňovaných kusov tovaru. Vedľa tohto políčka vidíte, koľko kusov tohto tovaru na e-shope chýba.

Pokiaľ máte aktivovanú funkciu Skladových nárokov, potom taktiež vidíte čísla objednávok, v ktorých je tento tovar nárokovaný. Zobrazia sa iba tie objednávky, ktoré sú v stave spojenom s nevyriešeným skladovým nárokom. To vám veľmi urýchli proces kompletizácie týchto objednávok.

Pre prehľadnosť môžete kartu s naskladňovaným produktom zbaliť pomocou modrej šípky hore. Produkt môžete z naskladňovacieho procesu vyradiť červeným tlačidlom.

Potom, čo načítate či napíšete všetky produkty, kliknite hore na tlačidlo Naskladniť produkty. Produkty sa ihneď pripíšu na váš predvolený sklad, záznam o tom uvidíte na skladovej karte.

Zrýchlená kompletizácia objednávky

Existujú dva rýchle postupy, ako ide po naskladnení chýbajúceho tovaru skompletizovať objednávky, ktoré si tento tovar nárokujú. Oba dva postupy si v tejto kapitole ukážeme.

S oboma postupmi vám výrazne pomôže nielen čítačka EAN kódu, ale taktiež doplnok Tlač štítkov.

Vďaka nemu môžete vytlačiť lepiace štítky mimo iného s vygenerovanými EAN kódmi (v podobe čiarového kódu). Produkty potom stačí iba polepiť štítkami. S použitím čítačky a všetkých výhod, ktoré prinášajú, vám už nič nebráni.

Kompletizácia z naskladnenia

Vďaka tomu, že ihneď vidíte, v ktorých objednávkach je tovar nárokovaný, môžete ísť tieto objednávky hneď po naskladnení skompletizovať.

Kliknite na číslo objednávky, ktorú chcete po naskladnení daného produktu skompletizovať. Otvorí sa vám detail objednávky. Kliknite na záložku Kompletizácia (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Na záložke vidíte, že dostupnosť je v mínusových hodnotách. V okne naskladnenie teda kliknite na tlačidlo Naskladniť produkty. Okno s objednávkou obnovte. Vidíte, že dostupnosť je po naskladnení dostatočného množstva v plusových hodnotách. V stĺpci Splnené napíšte alebo pomocou tlačidla plus pridajte požadovaný počet produktov. Objednávka sa potom automaticky označí ako skompletizovaná.

Kompletizácia pomocou filtrov

Vykonajte naskladnenie podľa postupu v kapitole Ako naskladnenie vykonám. Prejdite na Objednávky → Prehľad a zvoľte tlačidlo Filter. Prečítajte čítačkou čiarový kód EAN z produktu. Tým sa aktivuje filtrovanie podľa EAN-u položky.

Zároveň zvoľte filtrovanie podľa stavu položky. Vyberte ten stav, ktorý zodpovedá objednávkam, ktoré sú už predané na sklad, ale zároveň nie sú skompletizované, práve preto, že dané produkty doteraz na sklade chýbali.

Zorientovať sa v použití stavov objednávok vám pomôže príklad, ktorý nájdete v článku Stavy objednávky. Stavu, kedy objednávky nie sú skompletizované, pretože chýbal tovar na sklade, zodpovedá v našom príklade stav Čaká na tovar.

Po zvolení filtrov, kliknite na tlačidlo Filtrovať. Zobrazia sa vám vo výpise všetky objednávky, ktoré nie sú skompletizované a ktoré si nárokujú daný produkt. Objednávky postupne (napríklad od najstaršej) otvorte a skompletizujte.

Na otvorenej záložke Kompletizácia stačí iba načítať EAN kód čítačkou. Produkt sa automaticky pridá k objednávke a tá sa automaticky skompletizuje.

Zároveň, pokiaľ sa budete držať nášho príkladu v zelenom rámčeku, sa vám objednávka automaticky prepne do stavu Vybavená.