Stav skladu

Funkcia prehľadu o stave skladu (vrátane exportov a ďalších vylepšení) je vám k dispozícii jedine s aktívnym doplnkom Skladové hospodárstvo.

S výberom a objednaním doplnku vám radi poradíme na info@shoptet.sk.

Stav skladu

Používanie prehľadu Stav skladu vám umožní:

 • Vždy budete mať prehľad o tom, koľko financií máte v jednotlivých produktoch a koľko máte celkovo v sklade peňazí
 • Vždy budete mať prehľad o tom, koľko máte nadstav a podstav pri jednotlivých produktoch
 • Na dve kliknutia si môžete vytvoriť export pre dodávateľov
 • Vždy budete vedieť, aké produkty vám ležia na sklade a počet zásob budete môcť ľahko optimalizovať podľa predajov
 • Budete môcť jednoducho pracovať s minimálnou zásobou na sklade
 • Vďaka exportu cez URL si môžete dáta sťahovať do externých programov
 • Nový prehľad obsahuje všetky dôležité filtre (dodávateľ, značka, dostupnosť atď.)

Možnosti stavu skladu

Záložku Stav skladu nájdete v umiestnení Produkty → Sklad (obrázok 01).

Stav skladu si môžete zobraziť pre všetky kategórie alebo si v stromovej štruktúre môžete zvoliť konkrétnu kategóriu.

K dispozícii máte taktiež filtre, vďaka ktorým môžete filtrovať podľa hodnôt:

 • Kód
 • Názov
 • Značka
 • Stav skladu
 • EAN
 • Príznak
 • Pozícia v sklade
 • Dostupnosť
 • Dostupnosť pri vypredaní
 • Viditeľnosť
 • Sklad
 • Nákup do mínusu
 • Východisková kategória
 • Dodávateľ
 • Posledný deň predaja
 • Automatický import
 • Druh položky
 • Marža od (%),
 • Marža do (%),
 • Stav skladu od,
 • Stav skladu do,
 • PLU kód,
 • MPN,
 • Parameter.
Obrázok 01
Obrázok 01

Nad samotným prehľadom položiek vidíte, aká je celková hodnota skladu bez DPH a vrátane DPH. Ide o celkový stav, ktorý reaguje na vyfiltrované produkty, a teda i kategórie. Vďaka tomu zistíte, koľko financií máte v určitej kategórii. Hodnota skladu je tu zobrazená v mene, ktorá je pre e-shop nastavená ako východisková. To platí aj v prípade, kedy máte niektoré produkty v inej mene (napr. USD). Podrobnejší prehľad s rozlíšením mien môžete získať pomocou exportov.

Do celkovej hodnoty skladu sa započítavajú aj sady produktov. Tie sú však už započítané ako samotné produkty (z ktorých sú vytvorené) a tým pádom navyšujú hodnotu skladu. Preto je k dispozícii filter Druh položky, kde môžete filtrovať len samotné produkty alebo sady, a tak si zobrazíte hodnotu skladu presne.

V prehľade položiek vidíte okrem Názvu aj Výrobcu (obrázok 02).

Minimálna zásoba ukazuje hodnotu, na ktorú môže klesnúť zásoba tovaru na e-shope.

Nadstav/podstav. V tabuľke sa tento údaj zobrazuje len vtedy, pokiaľ máte vyplnenú minimálnu zásobu produktu na sklade. Podstav a nadstav je tak rozdiel medzi nastavenou minimálnou zásobou a celkovým počtom kusov na sklade.

V stĺpci Dni od posledného predaja vidíte, koľko dní uplynulo od posledného predaja daného produktu/varianty. Jednoducho tak zistíte, aké produkty vám ležia na sklade a počet zásob budete môcť ľahko optimalizovať podľa predajov. Priamo v tabuľke je možné upraviť minimálnu zásobu pri každom produkte.

V stĺpci Celková nákupná cena vidíte súčet nákupných cien všetkých položiek. Vidíte teda, v akej hodnote máte tovar na sklade.

V pravom stĺpci potom červenou ikonkou zmažete produkt z e-shopu.

K dispozícii máte taktiež funkciu hromadnej editácie.

Obrázok 02
Obrázok 02

Exporty stavu skladu

Kompletný export

V záložke Export nájdete kompletný export na stálej URL adrese (obrázok 03). Pokiaľ  používate funkciu Zabezpečenie exportov, je URL exportu dynamicky menená podľa zvoleného partnera.

Kompletný export môžete použiť, pokiaľ potrebujete s dátami pracovať, transformovať ich do inej podoby alebo si tvoriť vlastné grafy. Pomocou tlačidla Exportovať vpravo hore potom vykonáte jedno-rázový kompletný export skladových zásob. Export je vo formáte *.csv.

V tomto exporte máte všetky stĺpce s premennými ako na záložke Stav skladu. Naviac je tu ešte stĺpec currency (mena). To využijete v prípade, pokiaľ máte produkty vedené v inej mene.

Obrázok 03
Obrázok 03

Čiastočné exporty

Pre vykonaní exportu vyberte požadované produkty a zvoľte Funkciu hromadnej editácie. Prejdite na políčko Export.

Export s názvom Kompletná štatistika obsahuje tieto stĺpce:

 • itemCode (kód produktu)
 • itemName (názov produktu)
 • stock (aktuálny stav produktov na sklade)
 • minStockSupply (minimálna zásoba)
 • stockStatus (nadstav/podstav)
 • daysSinceLastSale (dni od posledného predaja)
 • totalPurchasePrice (celková nákupná cena)
 • currency (mena, v ktorej je produkt nastavený)

Export s názvom Objednávka pre dodávateľov obsahuje stĺpce:

 • itemCode (kód produktu)
 • itemName (názov produktu)
 • itemCount (počet kusov, ktoré sa chystáte objednať)

Objednávka u dodávateľa

Na dve kliknutia si môžete vytvoriť objednávku pre dodávateľov. Stačí len vyfiltrovať produkty, ktoré majú podstav (filter Stav skladu → Pod minimálnou zásobou) v kombinácii s filtrom Dodávateľ. Tieto filtre odporúčame používať spolu s výberom Kategórie či s filtrami Značka a EAN. Pre filtrovanie pomocou EAN kódu je možné využiť čítačku kódov.

Potom cez Funkciu hromadnej editácie a Export → Objednávka pre dodávateľov vygenerujete súbor *.csv s kódom produktu, názvom a počtom kusov, ktoré odpovedajú podstavu.

Tento export potom môžete jednoducho odoslať vášmu dodávateľovi ako podklad pre vašu objednávku.