FAQ Produkty

Môžem skryť produkt pre niektorých zákazníkov?

Áno, môžete. V detaile produktu v sekcii Doplňujúce informácie nájdete pole viditeľnosť. Možností, ako skryť produkt je niekoľko. Viac o nich nájdete v článku Produkty.

Môžem mať pre e-shop viac skladov/viac prevádzok?

Áno, určite. Vďaka doplnku Skladové hospodárstvo ľahko túto funkciu nastavíte. Viac informácií nájdete v článku Viac skladov.

Kde nájdem inventúrne súpisy?

Inventúrne súpisy nájdete v administrácii v Štatistiky → Sklad.

Aké formáty mám k dispozícii pre import?

Produkty môžete importovať vo formáte CSV, XLSX alebo XML. Formát *xml musí byť validný podľa špecifikácie RELAX NG alebo špecifikácie Heureky. Môže sa jednať o XML feed z Heureky či od dodávateľa.

Aké dáta je možné importovať?

Do administrácie e-shopu môžete importovať dáta o vašich zákazníkoch a produktoch. Presné informácie nájdete v článkoch Import zákazníkov a Import produktov.

Ako vytvorím produkt s variantmi?

Najjednoduchším spôsobom je držať sa návodu z článku Šablóny variantov. Najprv vytvoríte šablónu variantu. V detaile produktu potom ľahko pomocou šablóny vytvoríte požadované varianty.

Koľko parametrov môžem pri variante použiť?

V jednej šablóne variant môžete použiť až 3 parametre.

Môžem zmeniť poradie variant produktu na e-shope?

Áno, zmeniť poradie variant je možné. Poradie variant sa odvíja podľa poradia hodnôt parametra. Ak hodnotu prvého parametra presuniete na prvé miesto, potom variant s touto hodnotou bude vo výpise produktov prvý. Poradie hodnôt parametra nastavíte v Nastavenia → Produkty → Parametry a príznaky, záložka Parametre variant. Kliknite na názov parametra. V jeho detaile pomocou ikonky s modrými šípkami môžete meniť poradie variant. Podrobný návod nájdete v článku Šablóny variantov.

Môžem kategóriu skryť pre niektorých zákazníkov?

Áno, určite. Vykonáte to v Produkty → Kategórie. Na záložke Kategórie tovaru kliknite na jej názov. Otvorí sa vám detail kategórie. Na záložke Viditeľnosť potom môžete kategóriu úplne skryť alebo zobraziť prihláseným či neprihláseným zákazníkom.

Môžem v sade produktov používať varianty?

V sade produktov nemožno voliť z jednotlivých variant. Z produktu, ktorý má vyplnené varianty nemožno sadu vytvoriť. Je ale možné vytvoriť viac sád, každú s rozdielným variantom produktu. Tieto napr. farebné varianty treba vložiť ako samostatné produkty.