Možnosti dopravy

K čomu slúži Dátum doručenia a Možnosti dopravy?

Jedná sa o funkcie, ktoré sú priamo spojené s dostupnosťou produktov, možnosťami dopravy a zobrazenia týchto informácií v detaile produktu. Slúžia k tomu, aby sa zákazník dozvedel, kedy by mohol mať objednávku u seba doma, aký dopravca a za akú cenu mu tovar môže doručiť. Vďaka týmto funkciám môžete ešte viac podporiť predaj.

Pokiaľ zákazník objedná produkt neskôr, ako v uvedený čas, posunie sa dátum doručenia o ďalší deň. Možnosti dopráv umožňujú zobrazenie dopravcov a cien dopravy pre zobrazený produkt.

Dátum doručenia sa zákazníkom zobrazuje v detaile produktu blízko ceny a skladovej dostupnosti (obrázok 01). Môže sa zobrazovať taktiež pri produkte priamo v košíku.

Obrázok 01
Obrázok 01

Ako nastaviť Dátum doručenia?

Prejdite do administrácie Nastavenie → Produkty → Zobrazenie, sekcia Možnosti dopravy. Tu máte niekoľko možností nastavenia (obrázok 02):

  • Zobraziť v detaile produktu: dátum doručenia sa zobrazí v detaile produktu.
  • Zobraziť v košíku: zaškrtnutím sa dátum doručenia zobrazí v košíku. Dátum vychádza z najdlhšej doby dodania jednotlivých produktov.
  • Časový limit: doba, do ktorej musí zákazník previesť objednávku, aby boli zadané termíny doručenia platné od aktuálneho dňa. Pokiaľ zákazník nakúpi neskôr, bude e-shop počítať s dátumom doručenia posunutým o ďalší deň.
  • Doručenie v sobotu / v nedeľu a cez sviatky: zaškrtnutím sa budú tieto dni započítavať medzi dni, kedy je možné tovar doručiť.
  • Poznámka k doručeniu: obsah tohto poľa sa objaví po prejdení myšky na dátum doručenia. Máte tak možnosť dátum doručenia upresniť.
Obrázok 02
Obrázok 02

Po nastavení, ako sa bude dátum doručenia zobrazovať, prejdite v administrácii do Nastavenie → Produkty → Dostupnosti, kde sú dva stĺpce (obrázok 03):

  • Naskladnenie v hodinách: udáva termín, kedy očakávate tovar u vás na sklade.
  • Doručenie v hodinách: je termín, kedy sa tovar bude nachádzať už u zákazníka. V prípade, že nechcete ukazovať žiadny údaj, nastavte 0. Kolónka s dátumom doručenia sa potom pri produkte nezobrazí. V prípade produktu s variantami je nutné mať hodnotu doručenia v hodinách vyplnenú pre všetky varianty, inak nebude informácia zobrazená.
Obrázok 03
Obrázok 03

Ako nastaviť Možnosti dopravy v detaile produktu?

Dopravy v detailu produktu umožňujú zákazníkom zobraziť, aké dopravy sú pre konkrétny produkt v ponuke. Voľbu môžete aktivovať zaškrtnutím checkboxu Možnosti dopravy v detaile produktu, ktorú nájdete v Nastavenie → Produkty → Zobrazenie, sekcia Možnosti dopravy (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Po aktivácii voľby sa v detaile produktu zobrazí odkaz Možnosti doručenia (obrázok 05).

Obrázok 05
Obrázok 05

Pokiaľ naňho zákazník klikne, objaví sa pop-up okno s ponukou dopráv pre daný produkt a s ich cenami (obrázok 06).  

Obrázok 06
Obrázok 06