SMS upozornenie

Vďaka doplnku SMS upozornenie môžete automatizovať rozosielanie SMS s rôznym oznámením pre rôzne stavy objednávok. Máte k dispozícii históriu odosielania aj upozornenie na pokles kreditu. S výberom a objednaním doplnku vám radi poradíme na info@shoptet.sk.

Čo je SMS upozornenie?

Jedná sa o možnosť zasielania SMS správ priamo z administrácie v detaile objednávky. Máte vďaka tomu možnosť informovať zákazníka o tom, čo sa deje s jeho nákupom. Bude mať tak presne prehľad, že ste jeho objednávku prijali, že mu jeho balíček pripravujete alebo že jeho zásielka už putuje na jeho adresu.

Nastavenie SMS upozornení

Je potrebné sa zaregistrovať na sms-sluzba.cz, objednať si a predplatiť kredit na zasielanie správ. Potom v administrácii v sekcii Marketing → SMS upozornenie vyplňte prihlasovacie údaje do SMS služby (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

V tabuľke SMS šablóny máte prehľad vašich šablón. SMS šablónu upravíte po kliknutí na riadok s danou šablónou. Šablónu zmažete kliknutím na červenú ikonku vpravo.

Upozornenie na nízky kredit sa bude hodiť, keď sa dostanete pod nastavenú hranicu kreditu.

Ako pridať novú SMS?

Po kliknutí na tlačidlo Pridať pridáte novú šablónu SMS správy. Vyplňte názov šablóny a samotný text.

V poli Odoslať pri stave máte na výber z nastavených stavov objednávky (obrázok 02). Stavy objednávok nájdete v Nastavenia → Objednávky → Stavy. Viac informácií v článku Stavy objednávky.

Pokiaľ zaškrtnete políčko Povoliť automatické odosielanie, SMS správa sa odošle vždy potom, čo sa objednávka prepne na vybraný zadaný stav.

Obrázok 02
Obrázok 02

Ako odošlem SMS?

SMS správy je možné odosielať automaticky, ako je popísané v kapitole vyššie. Môžete ich ale taktiež odosielať ručne z detailu objednávky.

Po aktivácii doplnku v detaile každej objednávky pribudlo nové tlačidlo SMS (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Keď  objednávku spracujete, stačí na tlačidlo kliknúť a zvoliť jednu z pripravených šablón správy. Môžete dodatočne upraviť číslo a text a taktiež zvoliť, či vyžadujete správu o doručení (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04

Hodnota odoslanej správy sa potom odčíta z vášho aktuálneho kreditu.

Informácie o dátume a čase odoslania vrátane textu SMS sa vám ukladajú v histórii každej objednávky (obrázok 04).