Správcovia obchodu

Pomocou tejto funkcie môžete do e-shopu pridávať ďalších užívateľov, spravovať ich prístup a mať záznamy o ich činnosti. Toto sa hodí najmä v prípade, keď e-shop spravuje viac zamestnancov a vy im potrebujete prepožičať účet a povoliť prístup.

Správcovia obchodu

V časti Nastavenie → Administrácia → Správcovia obchodu pod záložkou Zoznam užívateľov nájdete informácie o užívateľoch, ktorí majú prístup k správe vášho obchodu. Užívateľom môžete nastavovať ich práva na prezeranie jednotlivých sekcií, mazať užívateľov alebo ich pridávať (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01
 • Meno: pomenovanie daného účtu pre lepšiu orientáciu.
 • Email: je tiež prihlasovacím menom do administrácie a slúži na zaslanie zabudnutého hesla. Mal by teda byť platný.
 • Oprávnenie: rozdelenie jednotlivých účtov podľa možností spravovať e-shop a ďalších užívateľov.
 • Posledné prihlásenie: uvádza dátum posledného prihlásenia daného účtu do administrácie.

Pridanie nového účtu

Nového užívateľa pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02
 • Meno a priezvisko: akékoľvek pomenovanie účtu, najčastejšie meno a priezvisko.

 • Telefón

 • Oprávnenie určuje, o aký typ užívateľa sa jedná.

  • Majiteľ má najvyššie oprávnenie a môže upravovať práva všetkých manažérov a bežných užívateľov. Majiteľ môže byť len jeden. Na obrázku 02 ho nevidíte, pretože ten bol zhotovený práve z účtu majiteľa.
  • Manažér môže pridávať bežných užívateľov a upravovať iba práva bežných užívateľov a to v rozsahu oprávnenia, ktoré mu pridelil majiteľ. Nemôže teda nastaviť oprávnenie na stránku, na ktorú on sám nemá prístup.
  • Bežný užívateľ nemôže pridávať žiadnych ďalších užívateľov, upravovať práva nikomu a má prístup iba tam, kam mu ho povolí majiteľ alebo manažér.
 • Email: zároveň prihlasovacie meno a adresa pre zabudnuté heslo.

 • Súčasné heslo pre potvrdenie zmien: po úprave ktoréhokoľvek iného poľa na tejto stránke vás systém požiada o zadanie vášho súčasného hesla pre potvrdenie práve vykonaných zmien.

  • Ak editujete svoj vlastný účet, zadajte svoje heslo.
  • Ak v úlohe Manažéra alebo Majiteľa obchodu editujete iný zamestnanecký účet, zadajte heslo k svojmu účtu.
 • Jazyk administrácie: môžete si vybrať z ponúkaných jazykov, ak chcete mať administráciu v inom jazyku.

 • Formát dátumu: ako sa bude užívateľovi zobrazovať dátum. Údaj je dôležitý napríklad pre import akčných cien.

 • Formát času: ako sa bude užívateľovi zobrazovať čas.

 • Záhlavie administrácie: umožňuje zmeniť farbu záhlavia (teda hornej lišty) administrácie. To sa hodí, ak napr. spravujete viac účtov naraz. Farbu môžete vybrať zo vzorkovníka alebo zadať hexadecimálnym kódom. Voľbu vrátite späť kliknutím na tlačidlo Použiť predvolenú farbu.

 • Práva používateľa: zaškrtnutím označíte, ktoré časti administrácie sa môžu používateľovi zobrazovať.

  • Zobraziť maržu a nákupnú cenu: používateľovi skryje maržu v prehľade objednávok a na detaile objednávky. Tiež skryje nákupnú cenu na detaile produktu.
  • Predĺžiť skúšobné obdobie: oprávňuje užívateľa k tomu, aby z administrácie požiadal o predĺženie testovacieho obdobia.
  • Dáta pre notifikáciu: určuje, či sa užívateľovi budú zobrazovať oznámenia v hornom menu administrácie pod ikonkou zvončeka.

Zmena majiteľa e-shopu

Pokiaľ napríklad predávate e-shop, je nutné zmeniť účet Majiteľa obchodu. Prejdite do Nastavenia → Administrácia → Správcovia obchodu, kde otvoríte užívateľa, ktorý má v stĺpci Oprávnenie uvedené Majiteľ (obrázok 03).

 • Zmeňte u neho kontaktný e-mail na e-mail nového majiteľa.
 • Zmeňte heslo na dočasné heslo, ktoré si vyberiete a odovzdáte ho novému majiteľovi.
 • Nový majiteľ si potom heslo zmení na vlastné.
Obrázok 03
Obrázok 03

Pre nás, ako prevádzkovateľa e-shopov, je majiteľský účet zásadný pre autorizáciu niektorých požiadaviek pri komunikácii cez helpdesk alebo prostredníctvom e-mailu (napríklad zmena fakturácie, vytvorenie klonu e-shopu atď.). Mal by teda byť vždy aktuálny a mal by byť pridelený skutočnému majiteľovi.

Zoznam prihlásení

Druhá záložka zobrazuje zoznam všetkých prihlásení všetkých užívateľov do vášho e-shopu (obrázok 04).

Obrázok 04
Obrázok 04
 • Dátum: ukazuje kedy a v aký čas sa daný užívateľ prihlasoval.
 • E-mail: zobrazuje hodnotu vyplnenú do prihlasovacieho mena.
 • IP Adresa: z ktorej IP adresy sa užívateľ prihlasoval.
 • Výsledok prihlásenia: ako celé prihlásenie dopadlo (Úspech/Neúspech).

Log akcií

V poslednej záložke vidíte výpis akcií jednotlivých užívateľov administrácie. Pokiaľ teda činnosti na vašom e-shope delegujete na viacerých užívateľov, máte prehľad o tom, ktorý z nich vykonával konkrétne zmeny, kedy a na akej stránke (obrázok 05).

Obrázok 05
Obrázok 05