Štatistiky pokladne

Existuje niekoľko prehľadov a štatistík, kde je možné sledovať tržby vykonané na konkrétnej pokladni. Pomocou týchto dát môžete tak mať vklady, výbery aj obraty plne pod kontrolou.

Peňažné operácie

Peňažné operácie nájdete v Nastavenia → Pokladňa. Na záložke Pokladňa kliknite na konkrétnu pokladňu. V jej detaile prejdite na záložku Peňažné operácie (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Tu nájdete Denný prehľad pokladne:

 • Stav pokladne: čiastka, ktorá by aktuálne mala byť v pokladni.
  • Môžete nastaviť, či stav pokladne chcete vidieť pre dnešný alebo včerajší deň.
 • Denný príjem v hotovosti: peniaze, ktoré ste za daný deň prijali od zákazníkov v hotovosti. Neobsahuje ručné vklady a výbery.
 • Denný príjem kartou: peniaze za daný deň prijaté kartou.
 • Denný obrat: celkový obrat za daný deň. Jedná sa o súčet príjmov hotovosti a kartou mínus vykonané výbery.
 • Denné výbery: súčet ručných výberov za daný deň. Suma neobsahuje ručné vklady.

V sekcii Vklad a výber môžete zadať čiastku, a to vrátane poznámky. Do poznámky odporúčame napísať napríklad, kto vklad alebo výber vykonal a za akým účelom (napr. predanie pokladne inému užívateľovi).

Na záložke História nájdete výpis vkladov a výberov. Nájdete tu dátum, počiatočný a konečný stav, hodnotu, o ktorú sa stav zmenil a vašu vloženú poznámku (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Štatistiky – Pokladňa

Hlavné štatistiky pokladne nájdete v Štatistika → Pokladňa. Nájdete tu Základný prehľad aj Jednotlivé operácie.

Štatistiky môžete tlačidlom Tlač exportovať a rovno vytlačiť. V tomto prehľade sa vám rovno dohromady zobrazia obi dve záložky (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03

Pre prehľadnejšie zobrazenie môžete využiť filtre. Filtrovať môžete podľa:

 • Mesiac a rok: kalendárny mesiac. Zobraziť štatistiky pre konkrétne dni v tomto umiestnení nie je možné. Ako na to sa dozviete v kapitole Objednávky a obraty.
 • Užívateľ: môžete filtrovať podľa užívateľov pokladne. Užívateľ je Zodpovedná osoba, ktorú nastavujete v detaile každej pokladne na záložke Základne nastavenia. Viac informácií nájdete v článku Pokladňa.
 • Pokladňa: konkrétna pokladňa. Môžete zvoliť niektorú z fyzických pokladní alebo e-shop.
 • Platba: hotovosťou alebo kartou.
 • Skupina: na výber máte medzi možnosťou maloobchod a veľkoobchod. Nezohľadňuje konkrétne skupiny zákazníkov.

Objednávky a obraty

Spôsob, ako si vytvoriť denný prehľad predajov na pokladniach, nájdete v Štatistiky → Objednávky a obraty. K dispozícii tu máte v záložkách všetky štáty, do ktorých predávate (obrázok 04).

K zobrazeniu denných tržieb na pokladni zvoľte ako Dátum od aj Dátum do rovnaký deň. Ako zdroj vyberte Pokladňa. Ostatné filtračné položky môžete nechať nevyplnené. V prehľade tak vidíte dáta pre všetky pokladne naraz. Výber konkrétnej pokladne nie je možný.

V tomto prehľade môžete nájsť aj vašu ziskovú maržu, pokiaľ máte správne vyplnenú nákupnú cenu. Viac informácií nájdete v článku Produkty.

Obrázok 04
Obrázok 04