Rozmery bannerov, loga a záhlavia na šablónach

Táto nápoveda je venovaná popisu veľkostí jednotlivých prvkov šablón. Môžete tu nájsť veľkosti loga, záhlavia a bannerov. Jednotlivé prvky môžete vždy nájsť v príslušnej sekcii. Pre maximálne využitie priestoru a zachovanie ostrosti nahraných obrázkov odporúčame dodržať uvedené veľkosti.

Základné informácie

Logo a záhlavie nájdete v administrácii Vzhľad a obsah → Editor. Bannery sa nachádzajú pod Vzhľad a obsah → Bannery, tu sú potom rozdelené záložky Bannery (v ľavom či pravom stĺpci), Doplnkové bannery (na úvodnej stránke), Carousel (obrázky na úvodnej stránke, ktoré sa menia v čase) a Konkurenčné výhody (na úvodnej stránke, v kategóriách a v detaile produktu). Viac informácií sa dozviete v nápovede Bannery.

Technické špecifikácie

Bannery, doplnkové bannery, obrázky v carouseli, doplnkové bannery a logá môžete nahrať vo formátoch JPG, PNG a GIF, v prípade log taktiež vo formáte SVG. Maximálna veľkosť súboru je 2 MB.

Rozmery a technické špecifikácie produktových fotografií nájdete v článku Fotogaléria.

Zobrazovanie obrázkov

Nahrané obrázky sú pri zobrazení koncovému používateľovi prevádzané do formátu WebP, s výnimkou prípadov uvedených nižšie. Konverzia do WebP prebieha pri všetkých obrázkoch, ktoré sú umiestnené na našom CDN serveri, tzn. ich URL začína https://cdn.myshoptet.com/usr/<domena_e-shopu>/user/. Jedná sa tak prakticky o všetky obrázky, ktoré do e-shopu nahrajete, teda napr. produktových fotografií, bannerov, log, obrázkov v článkoch a pod.

Konverzia do WebP prebieha automaticky z nahraných súborov. Tie je k produktom potrebné nahrávať podľa technických špecifikácií uvedených v predchádzajúcej sekcii. Nahratie obrázkov priamo vo formáte WebP v súčasnosti nie je možné. Po konverzii zostáva prípona u názvu súboru stále rovnaká, teda napr. obrazok.jpg bude zobrazený vo formáte WebP, ale prípona bude stále .jpg.

Ku konverzii do WebP nedochádza v nasledujúcich prípadoch (pravidlá sú platné nielen pre produktové obrázky):

 • prehliadač používateľa nepodporuje formát WebP
 • obrázok má príponu .gif, .ico, alebo .svg
 • súbor má príponu video formátu .mp4, .mkv alebo .avi
 • názov súboru začína na APNG a má príponu .png – toto pravidlo slúži pre správne zobrazenie animovaných PNG (formát APNG)
 • rozlíšenie obrázku je väčšie ako 75 Mpx
 • konverzia obrázku do WebP nie je z neočakávaných dôvodov možná

Samba

 • Logo: bez obmedzenia.
 • Záhlavie: sa tu nenastavuje.
 • Carousel: odporúčaný rozmer 1920 x 940 px (môže byť aj vyšší alebo nižší).
 • Banner vpravo: sa tu nenastavuje.
 • Banner vľavo: šírka 340 px, výška ľubovoľná.
 • Doplnkové bannery:
  • pozícia Top: je možné použiť jeden banner o šírke 1920 px, alebo dva bannery o šírke 960 px, výška ľubovoľná. Je možné použiť aj viac bannerov o celkovej šírke 1920 px.
  • pozícia Stred: jeden banner, odporúčaný rozmer 960 x 560 px (môže byť aj vyšší alebo nižší).
  • Pozícia Zápätie: jeden banner, odporúčaný rozmer 960 x 560 px (môže byť aj vyšší alebo nižší).
  • Pozícia Kategória: odporúčame jeden banner o rozmere 960 x 560 px (môže byť aj vyšší alebo nižší). Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré v kategórii budú radené pod sebou.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.
 • Obrázok článku: odporúčaná minimálna šírka 840 px

Disco

 • Logo: bez obmedzenia.
 • Záhlavie: sa tu nenastavuje.
 • Carousel: šírka bez bannerov na pozícii top 1418 px, s ľavým stĺpcom 1038 px.
 • Carousel: rozmery s bannermi na pozícii top 945 x 672 px, s ľavým stĺpcom 719 x 511 px.
 • Banner vpravo: sa tu nenastavuje.
 • Banner vľavo 320 px.
 • Doplnkové bannery:
  • Pozícia Top: odporúčame dva bannery so šírkou 473 x 336 px, s ľavým stĺpcom 335 x 253 px. Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré budú radené po pravej strane pod sebou.
  • Pozícia Stred: je možné použiť jeden banner o šírke 1418 px (1083 px s ľavým stĺpcom), alebo dva bannery - prvý o šírke 433 px (320 px s ľavým stĺpcom) a druhý o šírke 906 px (679 px s ľavým stĺpcom).
  • Pozícia Zápätie: je možné použiť ľubovoľný počet bannerov s maximálnou šírkou 1418 px (1078 px s ľavým stĺpcom).
  • Pozícia Kategória: odporúčame použiť jeden banner so šírkou 1378 px (1038 px s ľavým stĺpcom). Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré v kategórii budú zoradené v ďalšom rade pod sebou.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.

Step

 • Logo: bez obmedzení.
 • Záhlavie: sa tu nenastavuje.
 • Carousel: odporúčaná veľkosť je 1920 x 860 px (môže však byť aj nižšia).
 • Banner vpravo: sa tu nenastavuje.
 • Banner vľavo: 280 px.
 • Doplnkové bannery:
  • Pozícia Top: odporúčame 3 bannery, odporúčaná výška 200 px.
  • Pozícia Stred: odporúčame 4 bannery s maximálnou šírkou 1418 px. Po prekročení tejto šírky budú bannery radené pod sebou.
  • Pozícia Kategória: odporúčame použiť jeden banner so šírkou 1378 px (1038 px s ľavým stĺpcom). Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré v kategórii budú radené pod sebou.
  • Pozícia Zápätie: ľubovoľný počet bannerov s maximálnou šírkou 1398 px (1018 px s ľavým stĺpcom).
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.

Classic

 • Logo: maximálne rozmery sú 295 x 60 px.
 • Záhlavie: sa tu nenastavuje.
 • Carousel: šírka bez bannerov na pozícií top 1418 px, s ľavým stĺpcom 1083 px.
 • Carousel: rozmery s bannermi na pozícií top 945 x 572 px, s ľavým stĺpcom 729 x 441 px.
 • Banner vpravo: sa tu nenastavuje.
 • Banner vľavo: 255 px.
 • Doplnkové bannery:
  • Pozícia Top: 453 x 276 px, s ľavým stĺpcom 354 x 216 px. Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré budú radené po pravej strane pod sebou.
  • Pozícia Stred: je možné použiť jeden banner so šírkou 1418 px (1123 px s ľavým stĺpcom) alebo dva bannery – prvé so šírkou 433 px (334 px s ľavým stĺpcom) a druhý so šírkou 905 px (709 px s ľavým stĺpcom).
  • Pozícia Zápätie: je možné použiť ľubovoľný počet bannerov (odporúčame 1–3) o maximálnej šírke šírke 1418 px (1123 px s ľavým stĺpcom).
  • Pozícia Kategória: odporúčame jeden banner so šírkou 1378 px (1083 px s ľavým stĺpcom). Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré v kategórii budú radené pod sebou.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.

Waltz

 • Logo: maximálne rozmery sú 180 x 63 px.
 • Obrázok v záhlaví: odporúčané rozmery sú 1920 x 392 px.
 • Video v záhlaví: odporúčané rozmery sú rovnaké ako pri obrázku v záhlaví. Pokiaľ nemáte možnosť vyrobiť video v tomto neštandardnom formáte, odporúčame video vo Full HD rozlíšení.
  • Jediný podporovaný formát videa je *.mp4, maximálna veľkosť je 20 MB, hoci odporúčame držať veľkosti čo najmenšie (do 2 MB).
  • Videá pre vaše záhlavie môžete zadarmo stiahnuť napríklad na stránke coverr.co, alebo za poplatok zo služby Adobe Stock.
 • Carousel: sa tu nenastavuje.
 • Banner vpravo: 230 px.
 • Banner vľavo: tu sa nenastavuje.
 • Doplnkové bannery:
  • Pozícia Top: 4 bannery s rozmermi 432 x 324 px. Je možné použiť aj viacero radov bannerov.
  • Pozícia Stred: 932 px (s ľavým stĺpcom 682 px).
  • Pozícia Zápätie: odporúčame 2 bannery, ale je možné použiť aj viac bannerov o celkovej šírke 952 px (s ľavým stĺpcom 702 px).
  • Pozícia Kategória: odporúčame jeden banner so šírkou 932 px (s ľavým stĺpcom 682 px). Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré v kategórii budú radené pod sebou.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.

Tango

 • Logo: maximálna šírka je 1355 px.
 • Záhlavie: celková šírka je 1355 px.
 • Carousel: celková šírka sa riadi šírkou vášho monitoru, teda štandardne 1920 px.
 • Banner vľavo: maximálna šírka je 300 px .
 • Banner vpravo: sa tu nenastavuje.
 • Doplnkové bannery:
  • Pozícia Top: sa tu nenastavuje.
  • Pozícia Stred: sa tu nenastavuje.
  • Pozícia Zápätie: je možné použiť viac bannerov o celkovej šírke 1395 px (1055 px s ľavým stĺpcom).
  • Pozícia Kategória: sa tu nenastavuje.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.

Techno

 • Logo: maximálne rozmery sú 200 x 60 px.
 • Záhlavie: sa tu nenastavuje.
 • Carousel: celková šírka 1418 px, s jedným stĺpcom 1024 px.
 • Banner vpravo: tu sa nenastavuje.
 • Banner vľavo: 315 px.
 • Doplnkové bannery:
  • Pozícia Top: šírka 453 px.
  • Pozícia Stred: dva bannery – prvé so šírkou 433 px (360 px s ľavým stĺpcom), druhý so šírkou 905 px (719 px s ľavým stĺpcom).
  • Pozícia Zápätie: je možné použiť viac bannerov o celkovej šírke 1418 px (1078 px s ľavým stĺpcom).
  • Pozícia Kategória: odporúčame jeden banner so šírkou 1378 px (1038 px s ľavým stĺpcom). Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré v kategórii budú radené pod sebou.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.

Echo

 • Logo: maximálne rozmery sú 387 x 100 px.
 • Pätička: odporúčaná veľkosť je 1920 x 600 px.
 • Carousel: sa tu nenastavuje.
 • Banner vpravo: sa tu nenastavuje.
 • Banner vľavo: sa tu nenastavuje.
 • Doplnkové bannery:
  • Pozícia Top: je možné použiť viacej bannerov, kde max. súčet šírok je 1175 px.
  • Pozícia Stred: je možné použiť viacej bannerov, kde max. súčet šírok je 1175 px.
  • Pozícia Zápätie: je možné použiť viacej bannerov, kde max. šírka je 567 px.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.

Soul

 • Logo: maximálne rozmery sú 580 x 120 px.
 • Záhlavie: celková veľkosť je 1160 x 201 px.
 • Carousel: celková šírka 1160 px, s jedným stĺpcom 870 px, s dvoma 725 px.
 • Banner vľavo: maximálna šírka je 275 px (iba pravý prvok), 227 px (aj s ľavým prvkom).
 • Banner vpravo: maximálna šírka je 178 px.
 • Doplnkové bannery:
  • Pozícia Top: je možné použiť viac bannerov. Celková šírka 1175 px, s jedným stĺpcom 885 px, s dvoma 725 px.
  • Pozícia Stred: jeden banner so šírkou 1175 px, s jedným stĺpcom 885 px, s dvoma 725 px.
  • Pozícia Zápätie: odporúčame tri bannery, každý so šírkou 376 px (280 px s ľavým stĺpcom). Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré sa zobrazia radené pod sebou.
  • Pozícia Kategória: odporúčame jeden banner so šírkou 1175 px (911 px s ľavým stĺpcom). Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré v kategórii budú radené pod sebou.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.

Rock

 • Logo: maximálne rozmery sú 370 x 111 px.
 • Záhlavie: celková veľkosť je 1160 x 239 px.
 • Carousel: jednotná veľkosť 1160 x 441 px.
 • Doplnkové bannery: tri vedľa seba o veľkosti 376 px s ľavým stĺpcom 277 px.
  • tri vedľa seba na ktorejkoľvek z pozícií Top, Stred, Zápätie o veľkosti 376 px, s ľavým stĺpcom 277 px.
  • Pozícia Kategória: odporúčame jeden banner so šírkou 1175 px (878 px s ľavým stĺpcom). Je možné použiť aj viac bannerov, ktoré v kategórii budú radené pod sebou.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.

Pop

 • Logo: maximálne rozmery sú 370 x 111 px.
 • Záhlavie: celková veľkosť je 1160 x 165 px.
 • Carousel: jednotná veľkosť 1160 x 441 px.
 • Banner vľavo: maximálna šírka je 268 px.
 • Banner vpravo: maximálna šírka je 175 px.
 • Konkurenčné výhody: odporúčaný rozmer 150 x 150 px, pomer strán 1:1.