Prvky

Prvky

Prvky a ich umiestnenie na stránke e-shopu spravujete v umiestnení Vzhľad a Obsah → Šablóny, na záložke Prvky (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Ako pracovať s jednotlivými prvkami?

Obrázok 01 ukazuje jednotlivé prvky rozmiestnené v ľavom stĺpci a pätičke e-shopu. Pre šablóny je možné zobraziť aj pravý stĺpec a prvky do neho umiestniť. V prípade pravého stĺpca závisí na konkrétnej šablóne a typu stránky, či bude zobrazený. 

  • Prvok stránky:pokiaľ na neho kliknete ľavým tlačidlom myši a podržíte, môžete ho na schéme pretiahnuť na miesto, kde sa má na stránke zobrazovať.
  • Umiestnenie do koša: pokiaľ kliknete na červený krížik, odstránite prvok zo stránky. Nebude úplne zmazaný, len sa umiestni do Koša v spodnej časti obrazovky (v e-shope nebude viditeľný). Do koša môžete prvok umiestniť tiež potiahnutím.
  • Koš: tu sú umiestnené prvky, ktoré sa na stránke nezobrazujú. Pretiahnutím ich môžete vziať a niekam opätovne umiestniť.