Pozadie e-shopu

Pre úpravu vzhľadu e-shopu môžete využiť aj zmenu pozadia e-shopu. Možnosť zmeny nájdete v spodnej časti sekcie Vzhľad a Obsah → Editor → Editor vzhľadu (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01
  • Povoliť: pokiaľ je zaškrtnuté, pozadie sa bude zobrazovať. Pri odškrnutí ostane predvolené pozadie a vaše nastavenie nebude akceptované.
  • Použiť farbu pozadia: zaškrtnite v prípade, že chcete využiť namiesto obrázku farbu. Tu si môžete vybrať z palety alebo ju zadať v hexadecimálnej hodnote.
  • Obrázok na pozadí: pomocou tlačidla  Nahrať vyberte z vášho počítača obrázok na pozadie e-shopu.
  • Pripevnenie pozadia: tu máte dve možnosti. Pozadie sa buďto bude pohybovať spolu so stránkou (Roluje spolu so stránkou), alebo bude pevne dané a rolovať bude iba šablónu (Fixná na stránke).
  • Umiestenie pozadia: obrázok môžete dať na stred (Na stred) alebo nechať opakovať (Opakovanie).

Obrázok, ktorý sa používa pre pozadie e-shopu, môže byť vo formáte *.jpg, *.png alebo *.gif. Odporúčame obrázok nahrať vo veľkosti 1920 x 1080 px. Súbor nesmie presiahnuť 300 kB. Obmedzenie je dané s ohľadom na načítanie e-shopu, ktoré by veľký súbor mohol výrazne spomaliť.

Vzhľadom k rozdielnym možnostiam jednotlivých šablón sa nemusia všetky nastavenia vzhľadu na konkrétnych šablónach vždy prejaviť.

Nahraný obrázok (obrázok 02) alebo pozadie (obrázok 03) sa potom na e-shope zobrazí následovne. 

Obrázok 02
Obrázok 02
Obrázok 03
Obrázok 03

Pre správne zobrazenie odporúčame premazať si medzipamäť prehliadača pomocou Ctrl + Shift + Delete alebo Ctrl + F5.