Články a rubriky

Nastavenie rubrík nájdete v administrácii v Vzhľad a Obsah → Články. Umožní vám spravovať rubriky a články, ktoré sú v nich umiestnené. Okrem tohto článku odporúčame tiež prejsť si článok Menu, kde sa dozviete viac o tom, ako jednotlivé rubriky presúvať a ako je možné editovať ich zobrazenie v hornom menu a v pätičke. Vďaka rubrikám si môžete na e-shope tiež vytvoriť plnohodnotný blog.

Pokiaľ chcete založiť článok, ktorý nebude zaradený v rubrike a bude fungovať na e-shope ako samostatná stránka, prejdite na článok Stránky

Pridanie a úprava rubriky

Nové rubriky a podrubriky je možné pridávať na záložke Rubriky v sekcii Vzhľad a Obsah → Články (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Pre zmenu poradia rubrík stačí kliknúť na vybranú kategóriu, podržať ľavé tlačidlo myši a ťahaním myši pretiahnuť na požadované miesto. Pokiaľ chceme napríklad z subrubriky Subrubrika 2 urobiť hlavnú rubriku, stačí ju vziať a vložiť na prvé miesto. Je potrebné, aby sa zobrazil šedý prúžok označujúci pozíciu tak, ako je ukázané na nasledujúcom obrázku (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Kliknutím na Upraviť rubriku otvoríte nastavenie rubriky. Na záložke Všeobecné informácie môžete upraviť:

 • Názov: názov dané rubriky.
 • URL adresa: tu môžete zmeniť URL adresu rubriky.
 • Popis: možnosť vloženia popisu rubriky. Pre prácu s editorom WYSIWYG sa môžete pozrieť do pomocníka HTML editor.
 • Obrázok: možnosť nahrať pre rubriku obrázok, ktorý bude zobrazený na e-shope.

Po kliknutí na Pokročilé je možné nastaviť: 

 • Text odkazu (v menu): ako odkaz sa automaticky používa názov rubriky alebo vlastný text. Odkaz v hornom menu alebo prvku rubriky sa bude zobrazovať v tomto textovom poli.

 • Názov (tag „title“): slúži pre SEO. Viac o popise stránky nájdete v pomocníkovi Základné SEO.

  • Pokiaľ názov nevyplníte, použije sa globálne nastavenie zo sekcie Meta tagy (Marketing→ Základné SEO).
 • Popis (meta tag „description“): je tiež dôležitý pre SEO a jedná sa o popis stránky, ktorý sa môže zobraziť pre výsledky vo vyhľadávačoch.

  • Pokiaľ popis nevyplníte, použije sa globálne nastavenie zo sekcie Meta tagy (Marketing→ Základné SEO).
 • Náhľadový obrázok pre sociálne siete: tu môžete vložiť náhľadový obrázok pre sociálne siete, teda og:image. Ten sa zobrazí vždy, keď niekto zdieľa na sociálne siete odkaz na niektorú z rubriky. Podrobné informácie o fungovaní a nastavení nájdete v článku Obrázky pre sociálne siete.

Na záložke Viditeľnosť môžete rubriku zverejniť a jej obsah sprístupniť iba prihláseným alebo neprihláseným zákazníkom.

Dôležitá je tu záložka Nastavenia rubriky, ktorá ponúka nasledujúce (obrázok 03):

 • Skryť dátum zverejnenia vo výpise článkov: skryje dátum článku. Hodí sa pre rubriky s článkami ako Obchodné podmienky alebo Ako nakupovať.
 • Skracovať náhľad článku: ak je voľba aktívna, skráti sa náhľad článku v rubrike na požadovaný počet znakov.
 • Počet článkov zobrazených na stránke.
 • Triedenie článkov vo výpise rubriky: na výber sú možnosti od najstaršieho, najnovšieho alebo abecedne.
 • Zobraziť tlačidlá späť / ďalšie: zákazník pomocou tlačidiel bude moc články listovať bez toho, aby sa vracal do rubriky.
 • Zobraziť články na domovskej stránke: články z danej rubriky budú zobrazované na titulnej strane vášho obchodu
 • Počet článkov zobrazených na domovskej stránke: koľko článkov z rubriky sa má na titulnej strane zobrazovať
Obrázok 03
Obrázok 03

Nastavenie počtu znakov, ktoré sa zobrazia v náhľade novinky, je možné pridať viacerými spôsobmi. Bližšie vysvetlenie nájdete v odstavci Nastavenie perexu.

Následne prejdite do sekcie Vzhľad a obsah → Šablóny → Prvky. Tu nájdete prvok Rubrika Novinky. Pokiaľ si vytvoríte ďalšie rubriky, budú sa zodpovedajúce prvky automaticky zobrazovať aj v tejto sekcii administrácie. Prvky môžete presunúť do ľavého alebo pravého menu a pätičke.

Na obrázku 04 je uvedený príklad zobrazenia v ľavom paneli e-shopu.

Obrázok 04
Obrázok 04

Pridanie a úprava článku

Po kliknutí na tlačidlo Pridať článok sa vám zobrazí nastavenie ako na obrázku 05. Zadajte názov vášho článku, prípadne URL adresu (pokiaľ toto políčko nevyplníte, URL adresa sa vygeneruje podľa názvu stránky). Do editora potom napíšte text článku. Pre každý článok je potrebné zvoliť pri jeho založení rubriku, v ktorej sa bude zobrazovať. Rubriku je kedykoľvek možné zmeniť v detaile článku.

Obrázok 05
Obrázok 05

Záložka Pokročilé slúži na nastavenie SEO k danému článku. Záložka Viditeľnosť slúži na nastavenie viditeľnosti, teda či bude článok skrytý alebo ho uvidia len určité skupiny zákazníkov (prihlásení alebo neprihlásení). Tlačidlom Uložiť uložíte vykonané zmeny. Článok si prezriete tlačidlom Zobraziť (voľba sa objaví po prvom uložení).

Novinky

Rubriku upravíte kliknutím na konkrétne rubriky alebo subrubriky na záložke Rubriky. Celú rubriku môžete tiež zmazať tlačidlom Zmazať rubriku, táto voľba ale zmaže aj všetky články v rubrike .

Novinku pridáte kliknutím na Pridať článok, následne zadáte názov novinky, prípadne URL adresu, dátum zverejnenia na e-shope (môžete si takto predpripraviť a načasovať príspevky) a text novinky. V detaile je vždy potrebné vybrať príslušnú rubriku, kde bude článok zaradený (obrázok 06). Ak vyplníte Externú URL, novinka sa nezobrazí. Zákazník bude rovno presmerovaný na externý odkaz vložený pri novinke.

Obrázok 06
Obrázok 06

Blog

Blog na svojom e-shope vytvoríte jednoducho pridaním novej rubriky. V administrácii vo Vzhľad a Obsah → Články na záložke Rubriky kliknite hore na tlačidlo Pridať rubriku. Pomenujte ju Blog. Pre blog platia úplne rovnaké nastavenia ako pre akúkoľvek inú rubriku.

Zároveň s pridaním novej rubriky sa vo Vzhľad a obsah → Šablóny na záložke Prvky objaví prvok s novou rubrikou. Bude sa nachádzať dole na stránke v sekcii Kôš. Prvok sa bude volať Rubrika, s podtitulkom Blog. Ďalšie úpravy rubrík môžete vykonávať v sekcii Vzhľad a Obsah → Menu.

Nastavenie perexu

Čo to je perex?

Ide o náhľad prvých znakov textu vami pridanej stránky. Váš klient si tak môže prečítať iba úvodné časti článkov a na ich základe sa rozhodnúť, či sa preklikne k celému textu. Vyznačený perex vidíte na screenshote z ukážkového blogu šablóny Step (obrázok 07).

Obrázok 07
Obrázok 07

Ako nastaviť perex?

Prvý spôsob, ako v administrácii nastaviť perex, je pridať koniec stránky priamo do textu. Otvorte si detail stránky v danej rubrike cez Vzhľad a obsah → Články a kartu vami zvolenej rubriky, kliknite na detail článku. Pridajte prázdny riadok pomocou klávesy Enter a následne v editore zvoľte Vložiť → Zalomenie stránky (obrázok 08).

Pokiaľ pred koniec stránky neumiestnite žiadne slová a znaky, článok sa na blogu objaví bez perexu.

Obrázok 08
Obrázok 08

V editore sa potom oddelenie náhľadu (perex) zobrazí ako prerušovaný úzky obdĺžnik (obrázok 09). V zdrojovom kóde je koniec stránky uvedený ako <p><!-- pagebreak --></p> na samostatnom riadku. Pre správne zobrazenie perexu je nutné, aby bol oddeľovač vždy v samostatnom riadku.

Obrázok 09
Obrázok 09

Druhý spôsob upravuje počet znakov v prvku vašej rubriky. Nájdete ho v umiestnení Vzhľad a obsah → Šablóny → Prvky, pod názvom Rubrika. Na prvku kliknite na tlačidlo Upraviť. Perex nastavíte cez možnosť Zobraziť prvých x znakov v náhľade článku (obrázok 10).

Ak počet znakov nastavíte na 0, potom sa v prvku nebudú zobrazovať perexy článkov, ale iba názov a dátum.

Obrázok 10
Obrázok 10

Tretí spôsob umožňuje editovať perex pri výpise jednotlivých článkov. V umiestnení Vzhľad a obsah → Články kliknite na detail rubriky a zvoľte tlačidlo Upraviť rubriku. V záložke Nastavenie rubriky zvoľte možnosť Skracovať náhľad článku a vyplňte počet znakov, ktorý sa má zobrazovať. V tomto nastavení nie je možné použiť hodnotu 0.

Môžem vo výpise článkov nechať zobrazovať náhľadový obrázok?

Pri vybranom článku stačí nahrať obrázok cez tlačidlo Nahrať, ktoré sa nachádza pod WYSIWYG editorom (obrázok 11). Maximálne rozmery obrázka článku sú 2000 x 2000 px a maximálna veľkosť 2 MB. Pokiaľ nevidíte možnosť zmazania nahraného obrázku, je možné textový editor zmenšiť ťahaním myši za spodnú hranu okna editora.

Obrázok 11
Obrázok 11

Obrázok pre sociálne siete

V nastavení rubriky, článku v rubrike aj v nezaradenom článku je možné vložiť náhľadový obrázok pre sociálne siete, teda og:image.

Ten sa zobrazí vždy, ak niekto zdieľa na sociálne siete odkaz na vaše stránky (konkrétny článok alebo rubriku).

Podrobné informácie o fungovaní a nastavení nájdete v článku Obrázky pre sociálne siete.