Zboží.cz – meranie konverzií

Zboží.cz a meranie konverzií

Na Zboží.cz môžete zobrazenie a teda aj predaj svojho tovaru podporiť pomocou systému PPC reklamy. Môžete zaplatiť za lepšiu pozíciu vášho tovaru vo vyhľadávaní. Aby ste mali svoje investície lepšie pod kontrolou, obsahuje administrácia Zboží.cz aj nástroje pre analytiku a meranie.

Merať môžete nielen priame konverzie a objednávky, ale aj získať relevantné hodnotenie od vašich zákazníkov.

Štandardné meranie konverzií

So Shoptetom máte k dispozícii konverzný kód, ktorý zaistí aktívny zber hodnotenia nákupu, a vy tak môžete získať od nakupujúcich viac recenzií. Ďalšou výhodou tohto kódu je podrobný prehľad o každej objednávke.

Pri Shoptete je implementované tzv. Štandardné meranie. S ním budete mať tieto výhody:

  • Prehľad počtu objednávok.
  • Určíte celkovú hodnotu objednávok.
  • Spočítate si podiel nákladov na obrate (PNO).
  • Uvidíte priame konverzie.
  • Hodnotenie len od skutočných zákazníkov.
  • Aktívny zber hodnotenia.
  • Máte k dispozícii aj recenzie produktov.

Viac informácií o štandardnom meraní vrátane technickej dokumentácie nájdete v pomocníkovi Seznamu v článku Meranie konverzií internetového obchodu na Zboží.cz.

Nastavenie prepojenia so Zboží.cz

Prejdete v administrácii Shoptetu do Prepojenie → Seznam na záložku Zboží do sekcie Meranie konverzií - objednávok (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Tu je potrebné vyplniť ID prevádzky a Tajný kľúč. Oba tieto údaje nájdete v administrácii Zboží.cz. Tam prejdite do Správa prevádzkyMeranie konverziíTajný kľúč a ID prevádzky. Ešte pred tým, než sa vám oba údaje zobrazia, je potrebné vyplniť adresu prevádzky a tiež súhlasiť so zmluvnými podmienkami a dohodou o ochrane osobných údajov. Nakoniec kliknite na tlačidlo Odoslať.

Po odoslaní sa objaví ID prevádzky a tajný kľúč. Údaje postupne skopírujte a vložte do administrácie vášho e-shopu. Po ich skopírovaní kliknite pre dokončenie na tlačidlo Zapnúť meranie konverzií. Kompletný pomocník k vytvoreniu konverzného kódu v administrácii Zboží.cz nájdete v článku Štandardný konverzný kód

V administrácii e-shopu zaškrtnite tiež možnosť Vyžadovať súhlas zákazníka. Pokiaľ je voľba zaškrtnutá, musí zákazník udeliť súhlas so zaslaním údajov o objednávke službe Zboží.cz. Súhlas sa zákazníkovi zobrazí v poslednom kroku objednávky. Pokiaľ sú zasielané osobné údaje zákazníka tretej strane (v tomto prípade Zboží.cz), je vždy vyžadovaný jeho súhlas.

Pokiaľ možnosť Vyžadovať súhlas zákazníka nie je zaškrtnutá, potom sa do Zboží.cz neodosiela iba        e-mailová adresa zákazníka, ale informácie o konverziách a objednávkach áno. Rovnako tak, pokiaľ táto možnosť nie je zaškrtnutá, sa zákazníkovi neodošle na e-mail výzva na hodnotenie produktu.