Stránky

Aby sa dáta o návštevnosti zobrazili, je potrebné mať pre e-shop založený stream na meranie v službe Google Analytics a službu prepojiť s e-shopom. Viac nájdete v Pomocníkovi Nastavení Google Analytics.

V sekcii Štatistiky → Stránky nájdete prehľad najnavštevovanejších stránok na e-shope (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Zobrazené sú konkrétne URL adresy, celkový počet užívateľov, priemerná doba návštevy a ďalšie. Dáta sú filtrované za zvolené obdobie, ktoré môžete zadať do polí Dátum od a Dátum do. Po výbere dátumu, kliknite na tlačidlo Filtrovať, aby sa štatistika aktualizovala.

Jednotlivé stĺpce tabuľky zodpovedajú nasledujúcim zdrojom údajov v Google Analytics:

  • Stránka: pagePath. Navštívené stránky, zobrazené podľa URI. URI je časť URL adresy, ktorá sa nachádza za doménovým menom; napríklad, URI domény www.priklad.sk/kontakt.html je /kontakt.html.
  • Počet používateľov: totalUsers. Celkový počet používateľov, ktorí navštívili danú URL za vybrané obdobie.
  • Noví používatelia: newUsers. Počet návštevníkov, ktorí navštívili web prvýkrát.
    Priemerná doba trvania návštevy: averageSessionDuration. Priemerná dĺžka relácie.
  • Zobrazenie stránok: screenPageViews. Celkový počet návštev počas daného časového obdobia. Návšteva je doba, počas ktorej sa návštevník aktívne venuje vašej stránke.
  • Návštevy: sessions. Celkový počet návštev počas daného časového obdobia. Návšteva je doba, počas ktorej sa návštevník aktívne venuje vašej stránke.

Defaultne je zobrazených prvých desať najnavštevovanejších stránok. Ak chcete zobraziť viac záznamov, prejdite na spodný koniec stránky a z roletky Limit vyberte požadovaný počet záznamov. Voľbu potvrďte kliknutím na Zobraziť (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02