Návštevnosť

Aby sa dáta návštevnosti zobrazili, je potrebné mať pre e-shop založený stream na meranie v službe Google Analytics a službu prepojiť s e-shopom. Viac nájdete v článku Nastavenie Google Analytics.

Štatistiky návštevnosti nájdete na karte Štatistiky → Návštevnosť.

Návštevnosť

Ide o súhrnnú štatistiku návštevnosti a správania zákazníkov (priemerná doba návštevy, počet zobrazených stránok atď.) za dané obdobie (obrázok 01). Rozsah obdobia je možné vyfiltrovať cez tlačidlo Filter.

Obrázok 01
Obrázok 01

Jednotlivé stĺpce tabuľky zodpovedajú nasledujúcim zdrojom údajov v Google Analytics:

 • Obdobie: date. Zvolené časové obdobie.
 • Návštevy: sessions. Celkový počet návštev počas daného časového obdobia. Návšteva je doba, počas ktorej sa návštevník aktívne venuje vašej stránke.
 • Noví používatelia: newUsers. Počet návštevníkov, ktorí navštívili web prvýkrát.
  Priemerná doba trvania návštevy: averageSessionDuration. Priemerná dĺžka relácie.
 • Zobrazenia stránok: screenPageViews. Zobrazenia stránok predstavujú celkový počet zobrazených stránok. Započítavajú sa aj opakované zobrazenia jednej stránky.
 • Celkový počet používateľov: totalUsers. Celkový počet používateľov, ktorí navštívili vaše stránky.

Zdroj návštev

Ide o štatistiku, z ktorých zdrojov (napr. stránok, organického vyhľadávania alebo priamo) používatelia prichádzajú, ako dlho na e-shope zostávajú a aký obrat daný zdroj prináša (obrázok 02). Rozsah obdobia je možné vyfiltrovať cez tlačidlo Filter.

Obrázok 02 
Obrázok 02 

Jednotlivé stĺpce tabuľky zodpovedajú nasledujúcim zdrojom údajov v Google Analytics:

 • Zdroj/médium: sessionSourceMedium. Zdroj / médium návštevy.
 • Návštevy: sessions. Celkový počet návštev počas daného časového obdobia. Návšteva je doba, počas ktorej sa návštevník aktívne venuje vašej stránke.
 • Noví používatelia: newUsers. Odhad, koľko návštevníkov navštívilo web prvýkrát.
 • Priemerná doba trvania návštevy: averageSessionDuration. Priemerná dĺžka relácie.
 • Zobrazenia stránok: screenPageViews. Zobrazenia stránok predstavujú celkový počet zobrazených stránok. Započítavajú sa aj opakované zobrazenia jednej stránky.
 • Počet používateľov: totalUsers. Celkový počet používateľov, ktorí navštívili vaše stránky z daného zdroja / média.
 • Transakcie: transactions. Transakcie predstavujú celkový počet dokončených nákupov na vašom webe.
 • Tržba: purchaseRevenue. Celkové tržby získané z elektronického obchodu na webe alebo v rámci aplikácie. Suma môže zahŕňať daň a dopravu, záleží na konkrétnej implementácii.

Pokiaľ na záložke Zdroje návštev kliknete na odkaz v stĺpci Zdroj / médium, dostanete sa do detailu kampaní pre daný zdroj (obrázok 03). Vďaka tomu môžete získať prehľad o výkone jednotlivých reklamných skupín pre daný kanál.

Obrázok 03
Obrázok 03

Jednotlivé stĺpce tabuľky zodpovedajú nasledujúcim zdrojom údajov v Google Analytics:

 • Kampaň: sessionCampaignName. Názov marketingovej kampane na návštevu.
 • Návštevy: sessions. Celkový počet návštev počas daného časového obdobia. Návšteva je doba, počas ktorej sa návštevník aktívne venuje vašej stránke.
 • Noví používatelia: newUsers. Počet návštevníkov, ktorí navštívili web prvýkrát.
 • Priemerná doba trvania návštevy: averageSessionDuration. Priemerná dĺžka relácie.
 • Zobrazenia stránok: totalUsers. Zobrazenia stránok predstavujú celkový počet zobrazených stránok. Započítavajú sa aj opakované zobrazenia jednej stránky.
 • Miera okamžitého opustenia: Miera okamžitého opustenia je percentuálny podiel návštev len jednej stránky (t. j. návštev, pri ktorých používateľ opustil web už na vstupnej stránke bez toho, aby uskutočnil interakciu). Výsledná miera opustenia sa nepočíta z hodnôt v tabuľke, ale je to zaokrúhlené číslo z Google Analytics.
 • Transakcie: transactions. Transakcie predstavujú celkový počet dokončených nákupov na vašom webe podľa Google Analytics.
 • Tržba: purchaseRevenue. Celkové tržby získané z elektronického obchodu na webe podľa Google Analytics.

Kategorie zařízení

Štatistika na záložke Kategórie zariadení podáva prehľad o jednotlivých zariadeniach, z ktorých používatelia najčastejšie prichádzajú (obrázok 04). V jednotlivých kategóriách je možné zistiť, ako dlho návštevníci na stránkach sú, koľko si prezrú priemerne stránok a aké tržby jednotlivé typy zariadení prinášajú. Rozsah obdobia je možné vyfiltrovať cez tlačidlo Filter.

Obrázok 04
Obrázok 04

Jednotlivé stĺpce tabuľky zodpovedajú nasledujúcim zdrojom údajov v Google Analytics:

 • Kategória zariadenia: deviceCategory. Typ zariadenia: Desktop, Tablet, Mobil.
 • Návštevy: sessions. Celkový počet návštev počas daného časového obdobia. Návšteva je doba, počas ktorej sa návštevník aktívne venuje vašej stránke.
 • Priemerná doba trvania návštevy: averageSessionDuration. Priemerná dĺžka relácie.
 • Zobrazenia stránok: screenPageViews. Zobrazenia stránok predstavujú celkový počet zobrazených stránok. Započítavajú sa aj opakované zobrazenia jednej stránky.
 • Počet používateľov: totalUsers. Celkový počet používateľov, ktorí navštívili vaše stránky.
 • Noví používatelia: newUsers. Počet návštevníkov, ktorí navštívili web prvýkrát.
 • Transakcie: transactions. Transakcie predstavujú celkový počet dokončených nákupov na vašom webe podľa Google Analytics.
 • Tržba za položky: purchaseRevenue. Celkové tržby získané z elektronického obchodu na webe podľa Google Analytics.