Štatistiky fakturácií

Prehľad štatistík Fakturácia Vám pomôže si lepšie poradiť s účtovníctvom vďaka metrikám ako počet dokladov, celková vyfakturovaná čiastka, marža alebo vyfakturované čiastky za produkty a dopravu.

Fakturáciu nájdete v sekcii ŠtatistikyFakturácia (obrázok 01). Na záložke Daňové doklady sú štatistiky generované z daňových dokladov. Záložka Dobropisy je určená pre štatistiky vystavených dobropisov.

Obrázok 01
Obrázok 01

V hornej časti stránky Daňové doklady / Dobropisy nájdete filter, kde je možné filtrovať podľa: 

  • Zvolené obdobie: pomocou polí Dátum od / Dátum do je možné nadefinovať vlastný rozsah alebo vybrať preddefinované Časové obdobie.
  • Zdroj: môžete zvlášť vyfiltrovať doklady vystavené na e-shope alebo na Pokladni.
  • Skupina: v prípade, že aktívne využívate doplnok Veľkoobchod, je možné zvlášť zobraziť štatistiky pre veľkoobchodných a maloobchodných zákazníkov.
  • Krajina: štatistiky je možné buď vyfiltrovať súhrnne pre všetky krajiny, kam je predaj možný alebo vybrať jednu konkrétnu.
  • Daňový mód: možnosť vyfiltrovať štatistiky iba pre určité daňové módy (napr. OSS alebo Reverse charge).
  • DPH: určuje, či sa marža a celková čiastka fakturácie zobrazí bez DPH alebo vrátane DPH.

Pod grafom v spodnej časti stránky potom nájdete tabuľku, v ktorej je podľa jednotlivých mesiacov spočítaný počet dokladov, celková vyfakturovaná čiastka, zvlášť čiastka fakturovaná za produkty a dopravy a platby a fakturovaná marža (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02