Kľúčové slová

Aby sa dáta o kľúčových slovách zobrazili, je potrebné mať pre e-shop založený stream na meranie v službe Google Analytics a službu prepojiť s e-shopom. Viac nájdete v Pomocníkovi Nastavení Google Analytics.

V sekcii Štatistiky → Kľúčové slová nájdete prehľad kľúčových slov z platenej inzercie v Google Ads, cez ktoré zákazníci na e-shop najčastejšie prichádzajú (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Zobrazené sú konkrétne kľúčové slová, počet kliknutí, cena za jeden klik, tržba a ďalšie. Dáta sú filtrované za zvolené obdobie, ktoré môžete zadať do polí Dátum od a Dátum do. Po výbere dátumu, kliknite na tlačidlo Filtrovať, aby sa štatistika aktualizovala.

Jednotlivé stĺpce tabuľky zodpovedajú nasledujúcim zdrojom údajov v Google Analytics:

  • Kľúčové slovo: sessionGoogleAdsKeyword. Platené kľúčové slovo použité návštevníkom na dosiahnutie vašej stránky.
  • Počet kliknutí na reklamu: advertiserAdClicks. Koľkokrát používatelia klikli na kľúčové slovo v reklame, aby sa dostali na vašu stránku.
  • Cena za kliknutie (CPC): advertiserAdCostPerClick. Cena za kliknutie (CPC) = celková cena/počet kliknutí na odkaz.
  • Priemerná doba trvania návštevy: advertiserAdCostPerClick. Priemerná dĺžka relácie.
    Tržba: purchaseRevenue. Celkové tržby získané z elektronického obchodu na webe podľa Google Analytics.
  • Počet stránok na jednu návštevu: screenPageViewsPerSession. Stránky/návšteva (priemerný počet stránok na návštevu) je priemerný počet stránok zobrazených počas návštevy. Započítavajú sa aj opakované zobrazenia jednej stránky.
  • Návštevy: sessions. Celkový počet návštev počas daného časového obdobia. Návšteva je doba, počas ktorej sa návštevník aktívne venuje vašej stránke.
  • Transakcie: transactions. Transakcie predstavujú celkový počet dokončených nákupov na vašom webe podľa Google Analytics.

Defaultne je zobrazených najčastejších desať kľúčových slov. Ak chcete zobraziť viac záznamov, prejdite na spodný koniec stránky a z roletky Limit vyberte požadovaný počet záznamov. Voľbu potvrďte kliknutím na Zobraziť (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02