Šablóny e-mailov

K čomu slúžia šablóny e-mailov?

Tu si môžete sami editovať e-mail, ktorý chodí po objednávke na vašom e-shope, otázky na jednotlivé výrobky, šablónu pre automaticky generovaný zľavový kupón, pozri článok Zľavové kupóny a mnoho ďalších šablón.

Šablóny e-mailov nájdete v administrácii Nastavenia → Emaily → Automatické zasielanie (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01
 • Prvá záložka obsahuje Systémové e-maily (akcie), ktoré môžete upravovať.
 • V záložke Stavy objednávok nastavíte obsah e-mailov, ktoré sa budú odosielať súčasne so zmenou stavu objednávky.
 • V Častiach e-mailov je možné použiť značky, ktoré prepisujú napríklad kód objednávky alebo názov vašich stránok. Toto je potrebné vyplniť v Nastaveniach obchodu. Zoznam týchto značiek nájdete v článku Informačné e-maily.

Na nasledujúcich riadkoch podrobne popíšeme niekoľko príkladov šablón.

Informačný e-mail po objednávke

Ide o položku Oznámenia o objednávke zákazníkovi. Stačí na riadok kliknúť a potom kliknúť na možnosť Editovať šablónu (obrázok 02). Dostanete sa do detailu informačného e-mailu. Pod nasledujúcim obrázkom sú pre lepšie pochopenie vysvetlivky jednotlivých tagov (obrázok 03).

Obrázok 02
Obrázok 02
Obrázok 03
Obrázok 03
 • #WEBSITE_NAME#: názov vašej webovej stránky
 • #ORDER_CODE#: kód objednávky vytvorenej zákazníkom
 • #ORDER_DATE#: dátum vytvorenia objednávky
 • #ORDER_DATETIME#: dátum a čas vytvorenia objednávky
 • #EMAIL[BILLING_METHOD=transfer].billingInfo#: tag v tomto prípade vkladá obsah šablóny billingInfo (informácie pre platbu), ale iba v prípade, že objednávka je platená prevodom (transfer)
 • #TEMPLATE.orderContent#: prepíše obsah objednávky (jednotlivé položky aj s cenou a miniatúrou obrázku, vrátane dopravy a platby)
 • #EMAIL.billingAddress#: prepisuje fakturačnú adresu zákazníka. Aké konkrétne údaje sa budú z adresy cez tento tag prepisovať do informačného e-mailu, nájdete v časti Fakturačné údaje.

Pokiaľ nasledujúce značky kopírujete z tabuľky a vkladáte do editoru e-mailu, odporúčame vloženie vykonať pomocou klávesovej skratky Ctrl+Shift+V (Cmd+Shift+V pro Mac), ktoré zaručia, že sa skopíruje iba čistý text bez akéhokoľvek formátovania.

Správne vloženie značiek môžete taktiež skontrolovať priamo v editore e-mailu na záložke Nástroje → Zdrojový kód.

Časti šablón

Môžete si pripraviť časť šablóny, ktorú využijete v šablónach e-mailov systémových akcií či stavov objednávok, prípadne v informačných e-mailoch. Pokiaľ nejakú časť obsahu oznámenie (napr. doručovacie údaje) používate vo viacerých e-mailových šablónach, vytvorte si časť šablóny s týmto obsahom. Do jednotlivých e-mailových šablón potom vložte tag #EMAIL.kod-casti-sablony#, ktorá prepíše obsah uvedenej časti šablóny.

Časti šablón nájdete v umiestení Nastavenia → Emaily → Automatické zasielanie, záložka Časti šablón. V základe sú v systéme tieto časti:

 • Doručovacie údaje (shippingAddress)
 • Fakturačné údaje (billingAdress)
 • Fakturačné údaje affiliate partnera (affiliateBillingAddress)
 • Info o zmene hesla (changePasswordInfo)
 • Informácie pre platbu (billingInfo)
 • Podpis e-mailu (signature)

Ako správne nastaviť, ktoré konkrétne údaje môžu tieto značky prepisovať, nájdete nižšie v tomto článku.

Nemusíte však len využívať súčasné prednastavené časti. Môžete pridávať a vytvárať nové pomocou tlačidla Pridať časť šablóny. Názov (teda kód) časti šablóny zadávajte bez diakritiky a bez medzier.

Už uložené časti môžete editovať po kliknutí na názov časti. Časti šablóny môžete taktiež mazať v pravom stĺpci tabuľky kliknutím na červenú ikonu. Zmazať môžete len tie časti šablón, ktoré nie sú aktuálne použité v žiadnom e-maile systémovej akcie, teda nie sú časťou žiadnej šablóny.

Ako používať časti šablón?

Ako používať časti šablón si ukážeme na tagu #EMAIL[BILLING_METHOD=gopay].gopayplatba#. Tag prepisuje šablónu pre GoPay platbu, ktorý si vytvoríte podľa seba v Nastavenia → Emaily → Automatické zasielanie, záložka Časti šablón pomocou tlačidla Pridať časť šablóny.

 • gopay je kód platobnej metódy (v tomto prípade platba GoPay). Kódy pre jednotlivé platby nájdete nižšie v tabuľke, rovnako ako kódy pre jednotlivých dopravcov.
 • gopayplatba je kód šablóny, ktorý môžete vyplniť podľa seba v Nastavenia → Emaily → Automatické zasielanie, záložka Časti šablón.

Tag #EMAIL[SHIPPING_CODE=postSk].slovenskaposta# prepisuje šablónu pre dopravcu DPD, ktorú si vytvoríte v Nastavenia → Emaily → Automatické zasielanie, záložka Časti šablón (v tomto prípade sme ju nazvali dpddopravce).

 • postSk je kód dopravy (v tomto prípade doprava DPD Česká republika). Kódy pre jednotlivé dopravy nájdete nižšie v tabuľke.
 • slovenskapostaje kód šablóny, ktorý môžete vyplniť podľa seba v Nastavenia → Emaily → Automatické zasielanie, záložka Časti šablón.

Pri použití v šablóne e-mailu to potom bude vyzerať podobne ako na obrázku 04.

Obrázok 04
Obrázok 04

Platí vtedy, že do tagu za = môžete uviesť niektorý kód platby či dopravy. Za bodku potom udávate kód časti e-mailu, ktorých prehľad máte v Nastavenia → Emaily → Automatické zasielanie, záložka Časti šablón.

BILLING_METHOD sa vždy nastavuje pre platby, SHIPPING_CODE sa vždy nastavuje pre dopravu.

Časti e-mailu je možné prepisovať aj do ďalších tagov. Napr. #EMAIL.signature# prepisuje časť šablóny, kde je uvedený váš podpis. Rovnako tak do e-mailu môžete prepísať ľubovoľnú časť šablóny a ľubovoľným obsahom, ktorý vytvoríte tak, ako bolo uvedené vyššie, teda #EMAIL.kod-casti-sablony#.

Kódy platné pre značku BILLING METHOD

Kód platbyPlatba
affixAffix
ahojshoppingAhoj Shopping
barionBarion
biteffectBitEffect
cashHotovosť
cashOnDeliveryDobierka
comgateComGate
ekontoeKonto
essoxEssox
exactlyExactly
exactly-trustlyExactly Payment Gateway (Trustly)
gopayGoPay
gopay2GoPay+
gp-webpayGlobal Payments
homecreditHomeCredit
iplatbaiPlatba
mallpayMALL Pay 
paymentCardPlatobná karta
payoutPayout
paypalPayPal
paysczPays
paysecPaySec
payuPayU
platimpakPlatímPak
shoptetpayShoptet Pay
stripe-mimeStripe
transferPrevod
thepayThePay
trustpayTrustPay
twistoTwisto
twistopayTwisto Pay+

Kódy platné pre značku SHIPPING CODE

Kód dopravyDoprava
123kurier123 Kuriér
cashDeskPokladňa
ceska-postaČeská pošta
ceska-posta-addonČeská pošta - doplnok
deposkDepo
dhl-czDHL Česká republika

dhl-express

DHL Express
digital-deliveryDigitálne produkty
dpd-czDPD Česká republika
dpdsk-prodDPD Slovensko
geisGeis (Balíková preprava)
geis-palletGeis Cargo (Paletová preprava)
glsCzGLS Česká Republika
hupostMaďarská pošta
intimeWE|DO (doručenie na adresu)
liftagoLiftago
messengerMessenger
own-transportVlastná preprava
personal-collectionOsobný odber
postSkSlovenská pošta
ppl-czPPL
spsSlovak Parcel Service
toptransToptrans
ulozenkaUloženka by WE|DO (výdejní místa)
wedoWE|DO+
zasilkovnaPacketa

Fakturačné údaje

Na nasledujúcich obrázkoch (obrázok 05, obrázok 06) vidíte, aké údaje sa ukážu zákazníkovi, pokiaľ do informačného e-mailu zadáte tag #EMAIL.billingAddress#.

Pokiaľ sa zákazníkom nezobrazuje v informačnom e-maile číslo domu, skontrolujte, či máte vedľa tagu #STREET# vyplnený tag #HOUSE_NUMBER#.

Obrázok 05
Obrázok 05
Obrázok 06
Obrázok 06

Doručovacie údaje

Fungujú na podobnom princípe ako fakturačné údaje. Prepisuje ich tag #EMAIL.shippingAddress#.

Pokiaľ sa zákazníkom v informačnom e-mailu nezobrazuje číslo domu u doručovacej adresy, skontrolujte, či máte vedľa tagu #DELIVERY_STREET# vyplnený tag #DELIVERY_HOUSE_NUMBER#.

Podpis e-mailu

Ide o časť šablóny s vašim podpisom, prepisuje ho tag #EMAIL.signature# (obrázok 07).

Obrázok 07
Obrázok 07

Vzhľad e-mailu

Pokiaľ máte záujem o odstránenie obálky v informačných e-mailoch, pridajte na koniec každej šablóny tag #VAR[disableEnvelope=1]#, ktorý obálku odstráni.