Produkty na titulnej strane

Produkty na titulnej strane

Produkty, ktoré sa budú zobrazovať na titulnej strane e-shopu, nastavíte pod záložkou Produkty → Titulná strana. Vyberte si konkrétnu skupinu, pre ktorú chcete produkty upraviť, a tlačidlom Pridať môžete do skupiny pridať produkty. V jednej skupine môže byť maximálne 24 produktov.

Obrázok 01
Obrázok 01

V pop-up okne, ktoré sa vám zobrazí, do políčka Kód alebo názov produktu napíšte časť kódu či názvu požadovaného produktu, kliknutím ho vyberte a upresnite pozíciu, kam sa v zozname pridá.

Poradie produktov môžete prípadne zmeniť aj neskôr. Pokiaľ prejdete do pravého stĺpca, modrým krížikom môžete potiahnutím presúvať jednotlivé položky medzi sebou a meniť ich poradie. Červený krížik položku vymaže z titulnej strany, ale na e-shope zostane aj naďalej (obrázok 02). Po dokončení úprav stránku uložte.

Obrázok 02
Obrázok 02

Skupiny produktov na titulnej strane

Pod kartou Nastavenia je možné upraviť skupiny produktov. Pre detaily kliknite na riadok s názvom skupiny.

Skupinu môžete premenovať a nastaviť maximálny počet produktov, ktorý sa bude v skupine zobrazovať (obrázok 03). Ako maximálny počet produktov pre jednu skupinu je možné nastaviť hodnotu 24.

Pomocou tlačidla Pridať vytvoríte ďalšiu skupinu. Takto je možné nastaviť maximálne 6 skupín.

Obrázok 03
Obrázok 03

Automatické zobrazenie produktov na titulnej strane

Možnosť automaticky dopĺňať produkty na titulnej strane nájdete v Produkty → Titulná strana na záložkách jednotlivých skupín. V sekcii Doplňujúce nastavenie zaškrtnite možnosť Automaticky dopĺňať produkty, ktorá otvorí nastavenie podmienok pre ich doplnenie (obrázok 04).

Automaticky doplňované produkty sa aktualizujú vždy raz za 24 hodín. K automatickému pregenerovaniu dochádza v neskorých nočných či skorých ranných hodinách.

Obrázok 04
Obrázok 04

V prvej časti nastavenia určite, z akého zdroja sa majú produkty dopĺňať:

  • Doplniť podľa príznaku: doplní produkty, ktoré majú nastavený zvolený príznak.
  • Doplniť produkty z kategórie: doplní produkty z vybranej kategórie. Je možné použiť len jednu kategóriu a nie je možné použiť parametrické kategórie. Produkty sa budú dopĺňať len z tej kategórie, ktorú majú nastavenú ako Predvolenú kategóriu (v detaile produktu na záložke Kategórie).

Doplniť je možné len 24 produktov (maximálna hodnota pre jednu skupinu). Pokiaľ zvolíte kategóriu, ktorá má 8 produktov, zvoľte maximálny počet produktov pre skupinu tiež 8 produktov. Teda počet produktov v skupine by nemal byť vyšší než je počet produktov vo zvolenej kategórii.

V druhej skupine nastavíte, podľa akého pravidla sa majú produkty dopĺňať:

  • Doplniť náhodnými produktmi: vyberie produkty úplne náhodne. Produkty sa vyberajú podľa predchádzajúceho nastavenia, náhodný výber teda prebieha buď medzi produktmi s daným príznakom, alebo medzi produktmi z určitej kategórie.
  • Doplniť podľa veku produktu: vyberie pre doplnenie tie najnovšie produkty na vašom e-shope.
  • Doplniť z najpredávanejších: vyberie pre doplnenie tie najpredávanejšie produkty na e-shope. Pre použitie tejto funkcie je potrebné mať aktívny doplnok Top 10 najpredávanejších v obchode.

Zaškrtnutím možnosti Doplniť len dostupnými produktmi nastavíte, že sa budú dopĺňať len tie produkty, ktoré sú skladom. Pre použitie tejto funkcie je potrebné mať aktívny doplnok Skladové hospodárstvo.

Dole na stránke vidíte Doplnené produkty, ktoré sa zobrazili pri použití vami nastavených pravidiel. Pokiaľ vykonáte zmeny produktov alebo máte nastavené náhodné dopĺňanie, môžete skupinu produktov Pregenerovať, a tým zobraziť iné produkty (obrázok 05).

Pokiaľ produkty nepregenerujete ručne, stane sa tak automaticky každých 24 hodín, vždy v neskorých nočných alebo skorých ranných hodinách.

Obrázok 05
Obrázok 05