Radenie produtkov v kategóriách

Produkty v kategóriách môžete radiť rôznymi spôsobmi. Je možné nastaviť globálne radenie produktov pre všetky kategórie alebo môžete nastaviť radenie v každej kategórii zvlášť.

Globálne nastavenie radenia

Pre hromadné nastavenie radenia produktov prejdite do sekcie Nastavenia → Produkty → Zobrazenie a v časti Predvolené radenie produktov podľa vyberte hodnotu pre radenie produktov (obrázok 01). Môžete zvoliť radenie podľa predajnosti, veku produktu, ceny, abecedného poradia názvov, kódu produktov a priority v kategórii.

Obrázok 01
Obrázok 01

Radenie podľa priority

Prioritou sa myslí zoradenie produktov podľa číselných hodnôt, ktoré určíte. Pre nastavenie prejdite do Produkty → Prehľad a v lište trojuholníkom vyberte danú kategóriu (obrázok 02).

Uvidíte novo zobrazujúce sa políčko Priorita. Sem vpíšte požadované poradie produktov pre danú kategóriu. Aby bolo nastavenie funkčné, je potrebné mať nastavené radenie podľa priority (buď globálne, alebo pre danú kategóriu).

Pokiaľ nie je u daného produktu vyplnená priorita, je pre neho automaticky nastavené najnižšie možné číslo, takže sa produkt radí vždy na koniec výpisu.

Obrázok 02
Obrázok 02

Radenie jednotlivých kategórií

Pokiaľ budete chcieť nastaviť každú kategóriu iným spôsobom, prejdite do Produkty → Kategórie a kliknite na konkrétnu kategóriu, pre ktorú chcete radenie zmeniť.

Tu zvoľte kartu Doplnkové nastavenia a vzorec, podľa ktorého sa produkty v kategórii majú zoradiť (obrázok 03).

Obrázok 03
Obrázok 03