Vodoznak

Čo je to vodoznak a k čomu slúži?

Vodoznak je technika, ktorá do digitálnych fotografií vkladá dodatočnú informáciu (či už to je nápis alebo obrázok - napr. logo vašej firmy), ktorú je veľmi ťažké z obrázku odstrániť. Nie je totiž známy algoritmus, ktorým bol vodoznak do obrázku zakódovaný a bežné orezanie alebo zmena veľkosti vodoznak neodstráni.

Pokiaľ chcete chrániť svoje autorské práva, môžete to efektívne urobiť práve pomocou vodoznaku. Keby niekto vaše fotografie skopíroval s vodoznakom, bude na nich jasne vidieť, kto je autorom.

Ako nahrať vodoznak?

Vodoznak nahráte v časti Nastavenie → Produkty → Vodoznak (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Obrázok vodoznaku nahrávajte iba vo formáte *.png. Maximálny rozmer obrázku je 1024 x 768 px. Nový obrázok nahráte pomocou tlačidla Prechádzať.

V nastaveniach máte ďalej možnosť výberu, kde sa vodoznak zobrazí:

  • Umiestniť na obrázok detailu produktu,
  • Umiestniť na fotografiu v kategórii.

Voľba Umiestnenie vodoznaku potom určuje pozíciu vodoznaku v rámci obrázku. 

Pre kontrolu, ako bude vodoznak vyzerať, môžete pod nadpisom Náhľad zadať kód produktu a následne sa zobrazí hlavný obrázok produktu vrátane vloženého vodoznaku (obrázok 01).

Pokiaľ budete chcieť vodoznak odobrať, stačí obrázok na tejto stránke zmazať a opäť zmenu uložením potvrdiť.