Platobné brány – zasielanie odkazu pre dodatočnú platbu

Odkaz pre dodatočnú platbu

Nepodarilo sa zákazníkovi odoslať platbu prostredníctvom platobnej brány a potrebujete mu odoslať odkaz pre online platbu dodatočne znovu? Alebo zákazník zvolil v objednávke iný spôsob platby a ozval sa, že by objednávku rád uhradil online?

Priamo z administrácie môžete zákazníkovi vygenerovať tlačidlo s odkazom pre dodatočnú online platbu za objednávku. Odkaz na platbu potom zákazníkovi zašlete pomocou informačného e-mailu.

Tlačidlo je možné vygenerovať pre všetky platobné brány, ktoré sú medzi platbami dostupnými pre Shoptet.

Ako vytvorím informačný e-mail pre dodatočnú platbu?

Informačný e-mail môžete odoslať dvoma spôsobmi:

 1. Nechať e-mail odosielať automaticky pri zmene stavu objednávky.
 2. Odosielať e-mail zakaždým ručne z detailu objednávky. Postup vytvorenia e-mailovej správy je pre obi dva spôsoby totožný.

Odoslanie pri zmene stavu objednávky

Pokiaľ chcete informačný e-mail naviazať na nejaký stav objednávky, choďte v administrácii e-shopu do Nastavenia → Emaily → Automatické zasielanie, záložka Stavy objednávok. Kliknite na stav, s ktorým chcete mať tento e-mail zviazaný. E-mail sa potom odošle, pokiaľ sa stav objednávky zmení napr. na Shoptet Pay – čaká na platbu.

Ručné odoslanie z detailu objednávky

Pokiaľ plánujete informačný e-mail odosielať ručne z detailu objednávky, prejdite do Nastavenia → Emaily → Informačné emaily a kliknite na tlačidlo Pridať.

Tvorba e-mailu

Následná tvorba e-mailu je rovnaká pre obi dva vyššie zmienené spôsoby.

Do predmetu e-mailu skopírujte nasledujúci text (obrázok 01):

[#WEBSITE_NAME#] Dodatočná platba za objednávku #ORDER_CODE# .

Použité značky prepisujú názov vášho webu a kód objednávky, ku ktorému bude odkaz zasielaný. Kompletný zoznam značiek použiteľných pre informačné e-maily nájdete v článku Informačné e-maily.

Obrázok 01
Obrázok 01

Do tela správy skopírujte nižšie uvedený text. Je potrebné ho vložiť do zdrojového kódu. Najskôr kliknite v menu editoru na záložku Nástroje → Zdrojový kód (obrázok 02). Následne do okna skopírujte nižšie uvedený text:

<h1>Dodatočná platba za objednávku na #WEBSITE_NAME#</h1> 
<p>Vážený zákazník,<br/>objednávku číslo #ORDER_CODE# zo dňa #ORDER_DATE# zaplaťte  
prosím cez platobnú bránu pomocou odkazu uvedenom pod rekapituláciou objednávky.</p> 
<p>#TEMPLATE.orderContent#</p> 
<table style="height: 20px; width: 76px;" border="0" align="center"> 
<tbody> 
<tr> 
<td>#ONLINE_PAYMENT_BUTTON#</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 
<p>Ďakujeme za platbu.</p> 
<p>#EMAIL.signature#</p>
Obrázok 02
Obrázok 02

Potom, čo kód skopírujete, zmeny uložte. Informačný e-mail potom bude v editore vyzerať takto (obrázok 03):

Obrázok 03
Obrázok 03

Teraz máte pripravené všetko pre to, aby ste mohli zaslať zákazníkovi odkaz k dodatočnej platbe online za jeho objednávku.

Zaslanie dodatočného odkazu pre platbu online môžete uskutočniť buď zmenou stavu objednávky, alebo odoslaním z detailu objednávky.

Ako sa bude e-mail zákazníkom zobrazovať?

V oboch prípadoch vyzerá informačný e-mail, ktorý obdrží zákazník, rovnako. Iba tlačidlo sa bude líšiť podľa toho, o ktorú z platobných brán sa jedná (obrázok 04).

Teraz stačí, aby zákazník klikol na tlačidlo Kliknutím zaplatiť online. Následne je presmerovaný na stránky platobnej brány a môže vykonať online platbu.

Po dokončení platby sa informácie o uhradenej objednávke zobrazia v detaile objednávky v záložke História.

Obrázok 04
Obrázok 04