Odhlásení používatelia

Odhlásení používatelia je jednoduchý nástroj umožňujúci správu zoznamu e-mailových adries (čiže zoznamu robinsonov), pre ktoré bol odmietnutý príjem obchodných oznámení z vášho e-shopu.

Odhlásených používateľov nájdete v sekcii Nastavenia → Emaily → Odhlásení používatelia (obrázok 01).

Obrázok 01
Obrázok 01

Na záložke Odhlásení používatelia máte k dispozícii tabuľku s adresami, ktoré obchodné oznámenia odmietli (napríklad cez tlačidlo Neprajem si odoberať newslettery v treťom kroku nákupného košíka). V tabuľke sa okrem samotnej e-mailovej adresy nachádzajú aj informácie, kedy sa zákazník odhlásil a akým spôsobom odhlásenie prebehlo.

Adresy z obchodných oznámení môžete odstrániť aj kliknutím na tlačidlo Odhlásiť používateľa v pravom hornom rohu. V pop okne iba postačí zadať e-mailovú adresu, na ktorú oznámenia nemajú odchádzať.

Odobrať odhlásené e-mailové adresy (tzn. znovu prihlásiť adresy k odberu obchodných zdelení) je možné iba ručne z administrácie.

Záložka Odhlásení používatelia – export/import umožňuje hromadné úpravy odhlásených zákazníkov (obrázok 02).

Obrázok 02
Obrázok 02

Pod nadpisom Export si môžete kliknutím na tlačidlo Exportovať hromadne uložiť zoznam odhlásených adries vo formáte *.csv. Ten potom môžete nahrať do externých aplikácií a synchronizovať tak s nimi odhlásené e-mailové adresy z e-shopu. V prípade systémového napojenia na Mailchimp sa odhlásené adresy synchronizujú automaticky.

Nástroj tiež umožňuje importovať zoznam odhlásených adries z externého zdroja ako napríklad CRM alebo mailingový nástroj. Ide o voľbu Importovať pod nadpisom Import.

Pre nahranie adries používajte výhradne súbor vo formáte *.csv, ktorý bude obsahovať iba jediný stĺpec email, v ktorom sú ako hodnoty použité jednotlivé e-mailové adresy.